Wat is gevaarlijk afval?

Veröffentlicht unter

Elk jaar produceren we wereldwijd tussen de 7 en 10 miljard ton afval, en meer dan 300 miljoen ton daarvan is gevaarlijk of giftig afval, d.w.z. afval met eigenschappen die gezondheids- en milieurisico’s met zich meebrengen. Dit cijfer is te belangrijk om er geen rekening mee te houden en om de vermindering van afval aan te moedigen dat, als het niet correct wordt beheerd, de planeet in gevaar kan brengen. In tegenstelling tot papier- of plasticafval heeft gevaarlijk afval fysische, chemische of biologische eigenschappen die schadelijk zijn voor mensen, dieren en de natuurlijke omgeving.

Dat ze schadelijk zijn, betekent echter niet dat ze ongewoon of zeldzaam zijn. Sectoren die zo belangrijk en noodzakelijk zijn als gezondheidszorg, farmaceutica, chemicaliën en elektronica produceren elke dag giftig afval.

Als gevolg hiervan zetten steeds meer instellingen en bedrijven, zoals SINTAC, zich in voor het milieu en ontwikkelen ze beleid dat gericht is op deze doelstelling.

Voorbeelden van gevaarlijk afval

Om beter te begrijpen welke soorten materialen in aanmerking komen, geven we enkele voorbeelden van gevaarlijk afval, of in ieder geval de meest voorkomende:

 • Giftige chemicaliën: Giftige chemicaliën worden aangetroffen in industriële chemicaliën zoals oplosmiddelen, zuren, basen of pesticiden. Ze worden ook aangetroffen in verlopen geneesmiddelen.
 • Radioactief afval: deze materialen zenden straling uit en zijn zeer gevaarlijk voor de menselijke gezondheid en het milieu. Voorbeelden van gevaarlijk afval zijn afval van kerncentrales en medische radioactieve producten.
 • Biologisch besmettelijk afval: Medisch afval, zoals gebruikte naalden en met bloed besmette producten, kan gevaarlijk zijn als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan.
 • Zware metalen: lood, kwik, cadmium en andere zware metalen zijn giftig en kunnen de bodem en het water verontreinigen als ze in het milieu terechtkomen. Daarom moeten ze op de juiste manier worden beheerd en behandeld.
 • Afgewerkte olie: Hoewel het onschuldig lijkt, bevat afgewerkte olie van voertuigen en machines chemische verontreinigingen. Het is een voorbeeld van gevaarlijk afval dat goed moet worden beheerd en gerecycled om de impact op het milieu te beperken.
Wat is gevaarlijk afval?

Classificatie van gevaarlijk afval

Gevaarlijke afvalstoffen worden geclassificeerd op basis van hun gevaarlijke eigenschappen. Over het algemeen worden ze onderverdeeld in vier hoofdcategorieën:

 • Brandbaar afval: dit zijn materialen die gemakkelijk vlam vatten, zoals oplosmiddelen of brandbare gassen.
 • Corrosief afval: in de classificatie van gevaarlijk afval vinden we dit type stoffen die andere materialen kunnen aantasten of vernietigen. Dit is het geval bij sterke zuren en basen.
 • Reactief afval: dit zijn materialen die heftig kunnen reageren wanneer ze in contact komen met andere stoffen, zoals organische peroxiden.
 • Giftig afval: dit gevaarlijke afval bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid of het milieu. Hieronder vallen zware metalen en giftige chemicaliën.
Classificatie van gevaarlijk afval

Waar en hoe gevaarlijk afval moet worden gerecycled

Het juiste beheer van gevaarlijk afval is essentieel om milieuschade te voorkomen en de volksgezondheid te beschermen. Daarom is het noodzakelijk om een reeks richtlijnen in praktijk te brengen die een correcte verwerking en, indien mogelijk, recycling en terugwinning garanderen. Enkele van de belangrijkste zijn:

 • Identificatie en scheiding: Het is cruciaal om onderscheid te maken tussen gevaarlijk afval en andere soorten afval, zoals plastic, dat gemakkelijker en zonder risico kan worden gerecycled. Een goede scheiding van deze materialen thuis, in bedrijven en in recyclingcentra is een essentiële stap om ervoor te zorgen dat gevaarlijk afval niet wordt vermengd met andere materialen.
 • Veilige opslag: Gevaarlijk afval moet worden opgeslagen in veilige en goed geëtiketteerde containers om morsen en ongelukken te voorkomen.
 • Veilig transport: Naast de juiste opslag moet gevaarlijk afval op de juiste manier en veilig worden vervoerd. Wanneer gevaarlijk afval wordt verplaatst, moeten strenge veiligheidsvoorschriften worden nageleefd om lekken of morsen onderweg te voorkomen.
 • Recycling en verwijdering: De meeste gevaarlijke afvalstoffen kunnen veilig worden gerecycled of verwijderd. Gebruik hiervoor erkende recycling- en afvalverwerkingscentra. Gevaarlijke chemicaliën kunnen geneutraliseerd of behandeld worden voordat ze verwijderd worden.
 • Lokale en nationale regelgeving: Het is belangrijk om de lokale en nationale regelgeving met betrekking tot gevaarlijk afval na te leven, aangezien deze per locatie kan verschillen.

Ausgewählte Artikel