Wat is eco-angst?

Veröffentlicht unter

Door het verlies aan biodiversiteit, de achteruitgang van het milieu en natuurrampen is milieubehoud een prioriteit geworden. Steeds meer mensen – en organisaties – zijn gevoelig voor klimaatverandering en zich bewust van de noodzaak om deze te beteugelen door middel van een duurzame levensstijl die de planeet respecteert. Een manier om de wereld te zien die, verre van vluchtig, steeds meer aanhangers krijgt en de norm wordt.

In sommige gevallen gaat de bezorgdheid over het milieu echter een stap verder en wordt het angst, en dit is wat bekend staat als eco-angst. Een term die in 2017 werd bedacht door de American Psychology Association om te verwijzen naar de „chronische angst voor milieurampen die voortkomen uit het observeren van de schijnbaar onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering en de daarmee samenhangende bezorgdheid over de toekomst van jezelf en toekomstige generaties„.

Maar waar hebben we het over als we het over eco-angst hebben?

Eco-angst is een emotionele en psychologische reactie op de huidige toestand van het milieu en zorgen over de toekomst ervan. Nu de klimaatverandering steeds duidelijker en bedreigender wordt, ervaren veel mensen een diepe angst en verdriet in verband met deze kwesties.

Het kan zich op verschillende manieren uiten: van voortdurende zorgen tot grote hulpeloosheid. Mensen die het ervaren, kunnen zich zorgen maken over het uitsterven van soorten, de degradatie van ecosystemen, vervuiling en natuurrampen. Deze gevoelens kunnen nog verergerd worden door andere gevoelens zoals onzekerheid over de toekomst van de planeet.

Wat is eco-angst? Betekenis en definitie

Hoe eco-angst mensen beïnvloedt

Hoewel mensen van alle leeftijden last kunnen hebben van eco-angst, lopen jongeren het meeste risico. Dit blijkt uit een rapport gepubliceerd in The Lancet, waaruit blijkt dat klimaatverandering en de gevolgen ervan de mentale en emotionele gezondheid van 45% van de mensen onder de 26 jaar aantasten. Enkele van de meest voorkomende gevolgen zijn:

  • Symptomen van angst en depressie: Mensen met ecoangst ervaren vaak symptomen die lijken op die van angst en depressie, zoals nervositeit, verdriet, slapeloosheid en gebrek aan concentratie.
  • Gevoelens van machteloosheid: Het gevoel dat milieuproblemen te groot zijn om aan te pakken kan een gevoel van hulpeloosheid en hopeloosheid met zich meebrengen.
  • Sociaal isolement: Bezorgdheid om het milieu kan ertoe leiden dat sommige mensen sociaal geïsoleerd raken. Een terugtrekking die hun dagelijks leven en relaties ernstig beïnvloedt.
  • Emotionele vermoeidheid: Constante blootstelling aan negatief omgevingsnieuws kan leiden tot emotionele vermoeidheid. Een gevoel dat het nog moeilijker maakt om ermee om te gaan.

Wat is solastalgie?

Solastalgie is de pijn en het verdriet dat mensen voelen wanneer hun natuurlijke omgeving verslechtert door milieuveranderingen, en is een term die door filosoof Glenn Albrecht werd bedacht. In tegenstelling tot eco-angst, die zich richt op zorgen over het mondiale milieu, richt solastalgie zich op de impact van klimaatverandering op de lokale omgeving.

Mensen die al generaties lang in een plattelandsgemeenschap wonen, kunnen bijvoorbeeld solastalgie ervaren wanneer ze hun landschap zien veranderen door ontbossing of verstedelijking, zelfs als ze niet in globale termen denken.

De invloed van eco-angst en solastagia op individuen

Tips om om te gaan met eco-angst en solastalgie

Het aanpakken van eco-angst en solastalgie is van fundamenteel belang om een goede mentale en emotionele gezondheid te behouden. Het is ook essentieel om klimaatverandering effectief te bestrijden. Hier zijn enkele tips die psychologieprofessionals aanraden om met deze uitdagingen om te gaan:

  • Educatie en bewustwording: jezelf informeren over milieuproblemen kan helpen om de angst te verminderen. Het zal helpen om de oorzaken en oplossingen voor mogelijke problemen beter te begrijpen en, bovenal, om meer controle over de situatie te hebben.
  • Persoonlijke actie: Stappen ondernemen in je dagelijks leven om je ecologische voetafdruk te verkleinen kan eco-angst verlichten. Kleine veranderingen, zoals minder plastic gebruiken of energie besparen, kunnen een groot verschil maken.
  • Contact maken met de natuur: Tijd buiten doorbrengen en contact maken met de natuur kan therapeutisch zijn. Wandelen in het bos, tuinieren of gewoon genieten van een plaatselijk park kan helpen om de geest te kalmeren en stress te verminderen.
  • Sociale steun: Het kan geruststellend zijn om je zorgen te delen met vrienden en familie. Het vinden van online gemeenschappen of lokale milieuactiegroepen kan ook een geweldige manier zijn om in contact te komen met anderen die dezelfde zorgen hebben als jij.
  • Mindfulness en meditatie: deze technieken kunnen je angst verminderen en je kalmeren. Mindfulness kan je helpen je te concentreren op het heden in plaats van je zorgen te maken over de toekomst.
  • Zoek professionele hulp: Als ecoangst of solastalgie je leven aanzienlijk verstoort, kan het nuttig zijn om therapie te overwegen bij een professional in de geestelijke gezondheidszorg die gespecialiseerd is in deze gebieden.

Samengevat zijn eco-angst en solastalgie begrijpelijke emotionele reacties op de huidige milieu-uitdagingen. Het is echter belangrijk om deze gevoelens te herkennen en stappen te ondernemen om er op een gezonde manier mee om te gaan. Met voorlichting, persoonlijke actie en de juiste ondersteuning kunnen we deze problemen aanpakken en samenwerken aan een duurzamere en rechtvaardigere toekomst.

Ausgewählte Artikel