Welke gemeenten recyclen het meest in Spanje?

Veröffentlicht unter

In de strijd tegen klimaatverandering is recycling een fundamentele praktijk geworden. Dankzij de selectieve scheiding van afval en de omzetting ervan in nieuwe grondstoffen is het niet alleen mogelijk om water en energie te besparen, maar ook om vervuiling en het gebruik van grondstoffen te verminderen. Daarom zetten steeds meer mensen, instellingen en bedrijven, zoals SINTAC, zich in voor het milieu en de 3 V’s van de circulaire economie. Desondanks zijn niet alle provincies in ons land zich even bewust van de problematiek. Sommige investeren meer tijd en middelen in het behoud van de planeet dan andere. Wil je weten welke autonome gemeenschappen in Spanje het meest recyclen?

Top 5 gemeenten die het meest recyclen in Spanje

Hieronder volgt een ranglijst van de vijf gemeenschappen die het meest recyclen in Spanje, gebaseerd op de officiële rapporten die de autonome gemeenschappen periodiek rapporteren aan het Ministerie voor Ecologische Transitie, met als doel om te bepalen of er verbeteringen zijn in de recyclingprotocollen van elk van hen en om algemene conclusies te kunnen trekken uit de bestaande protocollen.

La Rioja

Volgens het laatste rapport van het Ministerie voor Ecologische Transitie (MITECO) is La Rioja de autonome gemeenschap die de ranglijst aanvoert op het gebied van afvalterugwinning in Spanje. Het doet dit met een recyclingpercentage van 66% en met maatregelen die selectieve scheiding onder de bevolking aanmoedigen.

De integratie van een vijfde container voor het beheer van bioafval, de oprichting van een uitgebreid netwerk van vaste en mobiele ecoparken en de implementatie van milieu-educatiecampagnes zijn enkele van de acties die de lokale overheid heeft geïmplementeerd om de recyclingpercentages te verbeteren.

Een ander initiatief dat van La Rioja een voorbeeld heeft gemaakt, is het opzetten van een website met bijgewerkte en downloadbare informatie over selectieve afvalscheiding en recycling.

Gemeenschappen die het meest recyclen in Spanje

Catalonië

Met een recyclingpercentage van 57% is Catalonië een van de autonome gemeenschappen met de hoogste recycling- en terugwinningspercentages in Spanje. Deze resultaten zijn grotendeels te danken aan het afvalbeheerbeleid. Door containers per eiland te groeperen en de verschillende fracties met kleuren te identificeren, heeft de lokale overheid selectieve scheiding aan de bron en daarmee recycling bevorderd.

Maar dit zijn niet de enige acties die het recyclingpercentage in Catalonië hebben verhoogd. Milieueducatie is al jaren een prioriteit in deze autonome gemeenschap. Dankzij de uitvoering van bewustmakingscampagnes zijn zowel jong als oud zich bewust geworden van het belang van het correct scheiden van afval en recycling.

Daarnaast heeft de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven het creëren van groene banen en het bevorderen van duurzame bedrijfspraktijken aangemoedigd.

Baskenland

Baskenland is een van de andere autonome gemeenschappen die bovenaan de lijst staat van regio’s die het meest recyclen in Spanje. Met een terugwinningspercentage van 55% is deze regio een voorbeeld van betrokkenheid bij het milieu en de mensen.

Net als in La Rioja en Catalonië is milieueducatie een van de sleutels tot het succes. Naast investeringen in infrastructuur heeft Baskenland ook geïnvesteerd in programma’s om zijn inwoners te informeren en op te leiden op het gebied van selectieve afvalscheiding, recycling en zorg voor het milieu.

Bovendien beschikt deze autonome gemeenschap over infrastructuur voor gescheiden inzameling en recyclagepunten die toegankelijk zijn voor de hele bevolking. Deze instrumenten vergemakkelijken de afvalscheiding en de netheid van de stad. De samenwerking tussen de regionale overheid en lokale bedrijven is ook van fundamenteel belang geweest voor de verbetering van het afvalbeheer.

Valencianische Gemeinschaft

De vierde regio op de ranglijst van meest recyclende regio’s is Valencia. Het terugwinningspercentage is 53%, dertien punten onder La Rioja, negen punten onder Catalonië en ruim boven andere Spaanse regio’s.

Om deze resultaten op het gebied van recycling te bereiken, hebben de overheid en lokale bedrijven samengewerkt, maar zijn ook containers per eiland geplaatst, zijn huis-aan-huisdiensten geïntegreerd om selectieve scheiding onder burgers en bedrijven te bevorderen en is het netwerk van ecoparken versterkt.

Parallel aan deze acties heeft de Valenciaanse Gemeenschap geïnvesteerd in milieueducatie en programma’s opgezet om jong en oud bewust te maken van het belang van het selectief scheiden van afval en het gebruik van de infrastructuur die door gemeenten beschikbaar is gesteld om recycling te bevorderen.

Daarnaast was Valencia de eerste stad met een verwerkingsinstallatie die klein plastic afval zoals koffiecapsules, doppen, deksels en dessertbakjes kan scheiden.

Recycling in Spanje per regio

Navarra

Met een recyclingpercentage van 49% is Navarra een van de autonome gemeenschappen die het meest recyclen in Spanje.

Een van de sleutels tot dit succes is de investering in geavanceerde afvalverwerkingstechnologie. Zo heeft deze autonome gemeenschap, door de implementatie van moderne recyclinginstallaties en de automatisering van processen, zowel de verwerking als de terugwinning van afval verbeterd. Bovendien heeft Navarra, dankzij haar preventiebeleid en de bevordering van compostering thuis, de hoeveelheid gestort afval aanzienlijk verminderd.

Welke stad recyclet het meest in Spanje?

Hoewel we een aantal van de toonaangevende autonome gemeenschappen op het gebied van recycling in Spanje hebben uitgelicht, verdient Donosti een speciale vermelding. Deze stad is een nationale benchmark geworden op het gebied van recycling en afvalbeheer.

De stad heeft een zeer efficiënt systeem voor afvalinzameling geïmplementeerd, met gekleurde bakken om verschillende soorten materialen te scheiden. Daarnaast is milieueducatie een integraal onderdeel van het stadsleven. Er zijn tal van bewustmakingscampagnes uitgevoerd om burgers te betrekken en duurzame praktijken te promoten.

Een andere factor die Donosti tot de stad met de meeste recycling in Spanje heeft gemaakt, is de samenwerking tussen de overheid en lokale bedrijven. De stad heeft de circulaire economie gestimuleerd door hergebruik en recycling van materialen te bevorderen. Daarnaast zijn er innovatieve projecten ontwikkeld om afval om te zetten in hulpbronnen, zoals de omzetting van organisch afval in compost van hoge kwaliteit.

Ausgewählte Artikel